Smajlíci

Zábava a zajímavosti pro váš volný čas

Co dělat, když máte pracovní úraz?

Pracovní úraz se může stát každému z nás, i když dodržujeme pečlivě všechna bezpečnostní pravidla a opatření. Pokud se i vy dostanete do této situace, můžete po zaměstnavateli žádat odškodnění pracovní úraz.

Jak postupovat při pracovním úrazu?

Pokud si přivodíte jakýkoli, i sebemenší, pracovní úraz, je potřeba ihned tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli nebo osobě vám nadřízené. Pozdější hlášení již nebude bráno v potaz. Následně je potřeba trvat na jeho sepsání. Pokud u vašeho úrazu byli přítomní svědkové, nechte vyhotovit i záznam jejich výpovědi. Je-li to možné, pořiďte si i fotodokumentaci z místa, kde k úrazu došlo a také samotného úrazu. Tyto náležitosti budete později potřebovat pro jednání s pojišťovnou, u které budete nárokovat odškodnění.

  • Máte na odškodnění nárok?

Zákon ukládá každému zaměstnavateli, aby uzavřel pojištění, které se týká právě odpovědnosti za škodu, kterou způsobí zaměstnanci díky pracovnímu úrazu, případně nemoci způsobené povoláním. Za tuto škodu odpovídá, i když ji přímo nezavinil. Díky tomu můžete o odškodnění zažádat. Zaměstnavatel disponuje dostatkem finančních prostředků.

Pomůže vám 1.zdravotní

Tato společnost funguje se svými službami již dlouhou dobu a navíc spolupracuje se zkušenými a odbornými právníky. Svým budoucím klientům nabízí celou řadu výhod. Patří mezi ně prvotní analýza a konzultace zdarma, neplatíte žádné výlohy předem a platba probíhá pouze v případě kladného vyřízení vaší žádosti.

Postačí tedy dodat výše zmíněné materiály, které dokumentují váš pracovní úraz a o ostatní se postarají kompetentní zaměstnanci společnosti. Veškeré potřebné informace a kontakty naleznete na stránkách 1zdravotni.cz. Společnost můžete kontaktovat telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře na jejích stránkách.