Smajlíci

Zábava a zajímavosti pro váš volný čas

Zlozvyky koní

Koně jako každý živý tvor na planetě mohou mít zlozvyky, které zkoumá etologie koní. Jejich příčina bývá různá, zatímco jedna zvířata na danou příčinu nereagují, druhá ano a vytváří si zlozvyk, který se obtížně odstraňuje. Panuje také přesvědčení o dědičné predispozici k takovým zlozvykům nebo i prostým odkoukáním. Jedná se o bohaté téma koňské etologie.

Zajímavé je, že většina zlozvyků nebyla pozorována ve volné přírodě, zřejmou příčinou je tedy držení a provozování koní v podmínkách, se kterými se zvířata vyrovnávají různě.

Ve stáji

Držení koně ve stáji vede u některých jedinců k rozvinutí zlozvyků, které nejsou žádoucí už jenom kvůli tomu, že nežádoucím důsledkem je zdravotně poškozené zvíře či vybavení stáje.

Mezi nejčastější stájové zlozvyky patří:

 • klkání

 • tkalcování

 • hlodání vybavení

 • kroužení

 • sebepoškozování

 • hrabání

 • kopání do stěn

 • poklepávání kopytem o zem

 • utrhávání se z úvazu

 • a mnoho dalších

Pod jezdcem

V prvé řadě je nutné vyloučit zdravotní problémy. Častou příčinou bývá jezdec, buď s nepřiměřenými požadavky či neomaleným jednáním; a nebo jednoduše nezkušený či nervózní atd. Dále nelze nevynechat ani špatné předcházející zkušenosti koně, na které reaguje již nežádoucím způsobem. A v neposledku je nutné brát v potaz genetické zatížení, a to je i důvodem, proč se v chovu koní šlechtí na ochotu pracovat (tzv. jezditelnost) a určitou odolnost CNS.

Nicméně, problémy nejsou obvykle černobílé, jak se mnozí dnes snaží prezentovat a jejich řešení není také černobílé.

Mezi nejčastější zlozvyky koní pod sedlem patří:

 • vzpínání

 • vyhazování

 • kozelce

 • odmítání pohybu vpřed

 • úskoky

 • rozběhnutí se bez podnětu ze strany jezdce nebo vnějšího prostředí (úlek)

 • snaha sundat jezdce třením o předmět

 • bezhlavý úprk

 • navalování se do otěží

 • prudké zastavení

 • převracení se

Velkou část problémů lze korektním ježděním napravit úplně nebo zredukovat do snesitelné míry.

Jen z letmého nastínění problematiky je vidět, že téma zlozvyků je velice pestré!